Kinh nghiệm bán hàng từ câu chuyện “Ớt có cay không”?

Kinh nghiệm bán hàng từ câu chuyện “Ớt có cay không”?

Dù chỉ là bán hàng rong, nhưng để bán được hàng thì đó là cả một nghệ thuật. Cùng học hỏi một số chiêu thức bạn hàng từ người bán ớt, có thể bạn sẽ áp dụng được nhiều vào công việc của mình đấy. Những người bán ớt sẽ luôn gặp phải câu hỏi […]

Đọc tiếp >>