Phạm Ngọc Anh – Giấc mơ

“Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn. Kể cả chúng ta bị từ chối, họ nói “KHÔNG”, hoặc chúng ta có một cuộc họp không ai tham dự. Mọi người nói rằng, bạn có thể tin tôi, rồi họ thất hứa. Nếu như bạn có những quan điểmgây nghi ngờ, chẳng ai tin bạn, rồi bạn mất dần, mất dần, mất dần, …Ánh sáng lùi hẳn đi, nhưng nếu bạn tìm ra giấc mơ của chính mình, tái hiện chúng mỗi ngày và nhắc nhở bản thân thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ LÀ KẾT THÚC , CHO TỚI KHI BẠN CHIẾN THẮNG”.

“BẠN HÃY SỐNG VỚI GIẤC MƠ CỦA BẠN”

 Nguồn: st