Ước mơ cho em – Xuân về ấm áp Cao Bằng

Công ty Cổ Phần Đào Tạo ASK và diễn giả Phạm Ngọc Anh đã cùng chung tay tạo dựng nên quỹ ƯỚC MƠ CHO EM với mục tiêu Bảo vệ, nuôi dưỡng ƯỚC MƠ CHO EM – ƯỚC MƠ VIỆT NAM

Qua hoạt động của Quỹ “ƯỚC MƠ CHO EM” mà Công ty Cổ Phần Đào Tạo ASK và diễn giả Phạm Ngọc Anh sẽ cùng đồng hành, chúng tôi có cơ hội đưa đến với những em nhỏ những thông điệp về ước mơ, khát khao trong cuộc sống và cách để các em có thể tự nuôi dưỡng ƯỚC MƠ đó trong suốt cuộc đời mình.