Khóa học NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU

Phương pháp: Đào tạo Gia Tốc
Đơn vị tổ chức: Công ty CP Đào tạo ASK
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Láng Trung, số 60 ngõ 850 đường Láng, Hà Nội
Website: http://askwhy.vn 
Hotline: 0917.34.8181