Đôi khi trong cuộc sống…

Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương.

Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc lỗi.

Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại.

Đôi khi trong cuộc sống chúng ta hãy dám “thử”…

Nguồn: st