Không có đường tắt tới thành công

Lý do mọi người không đạt được thành công trong sự nghiệp của họ là vì họ không nhận ra phải mất bao lâu để thành chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Nghiên cứu chuyên sâu cho thấy phải mất trung bình khoảng 5 đến 7 năm học tập, làm việc chăm chỉ để có thể dẫn đầu trong ngành và tiếp tục học tập suốt đời. Nghĩa là phải mất từ 5 đến 7 năm theo đuổi, tập trung, hoàn toàn chăm chỉ để tốt hơn nữa trong các lĩnh vực mà bạn chịu trách nhiệm. Và bạn biết đấy chẳng có đường tắt tới thành công.

Một vài người nói với tôi, “5 đến 7 năm là một thời gian dài để dành được làm chủ trong lĩnh vực của mình.” Đó là sự thật. Nhưng rồi tôi nhắc nhở họ rằng,”Thời gian cũng sẽ qua thôi.”

Điều này rất quan trọng. Hối tiếc lớn nhất của nhiều người là “Họ đã không bắt đầu sớm hơn.” Nhưng thời gian sẽ trôi đi. 5 hay 7 năm nữa từ giờ phút này cũng sẽ trôi đi. Chỉ còn lại câu hỏi: “Điểm nào bạn sẽ tới trong sự nghiệp của mình?”

Chăm chỉ phát triển cá nhân

Tin tốt là, nếu bạn thiết lập điều đó như một mục tiêu, một kế hoạch và học tập mỗi ngày, 5 đến 7 năm từ hôm nay, bạn sẽ thuộc 10% dẫn đầu trong lĩnh vực của bạn. Thông qua phát triển cá nhân, bạn sẽ trở thành người được trả lương cao nhất và được nhiều người tôn trọng. Bạn sẽ thưởng thức kết quả tuyệt vời và luôn được tuyên dương suốt quá trình chăm chỉ làm việc của bạn.

Hãy nhớ rằng. Không ai tốt hơn bạn và cũng chẳng ai thông minh hơn bạn. Nếu vài người làm tốt hơn bạn, điều đó có nghĩa là họ đã bắt đầu phát triển cá nhân sớm hơn bạn. Và bất cứ điều gì người khác làm được, bạn cũng sẽ làm được. Không có giới hạn nào ngoại trừ những giới hạn bạn tự đặt ra từ suy nghĩ của mình.

Thực tế cho thấy người khác có thể nổi trội trong lĩnh vực, dù bắt đầu với việc họ chả có kinh nghiệm hoặc kỹ năng nào trong lĩnh vực đó, bằng chứng này chứng tỏ rằng bạn có thể nổi trội nếu chăm chỉ. Công việc của bạn là cúi đầu xuống, bận rộn, làm việc hết khả năng và cam kết học tập suốt đời. Hãy làm ngay hôm nay để phát triển thói quen của cá nhân kiệt xuất, và tập trung tất cả năng lượng của bạn để tham gia top 10%  chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Một lần bạn làm thế, toàn bộ tương lai sẽ mở ra trước mắt. Bạn sẽ trở thành người không thể ngăn cản.

Cam kết học tập suốt đời

Thói quen quan trọng của suy nghĩ và hành động được hình thành từ định hướng phát triển. Đó là một mức cao trong phát triển cá nhân và cần thiết để phát triển thói quen lạc quan. Cách thức suy nghĩ và cách sống dựa trên nền tảng của định hướng đúng đắn, và các định hướng này rất quan trọng để bạn phát triển nếu bạn muốn nằm trong 10% dẫn đầu trong ngành.

Định hướng cũng đòi hỏi bạn phải phát triển thói quen và tiếp tục học tập suốt đời, thói quen của chuyên gia. Chỉ như một bài tập thể dục thường xuyên để giữ cơ thể luôn đẹp và khỏe mạnh, bạn phải tập luyện tinh thần mỗi ngày để tốt hơn nữa và cam kết học tập suốt đời trong ngành nghề bạn lựa chọn.

Hoàng Dung – Dịch