Hình ảnh của CEO trong tương lai

Công ty Monster Solution – một công ty chuyên cung cấp giải pháp nhân sự có trụ sở tại New York đã tiến hành một khảo sát với 2400 sinh viên từ các trường Đại học tại Mỹ và kết luận đưa ra rằng. Ngoài trình độ giáo dục
CEO tương lai cần phải có kiến thức công nghệ, không quan trọng lắm về chức vụ, phải tạo tự do cho nhân viên và cần có tư duy toàn cầu.

Hãy cùng tìm hiểu hình ảnh của một CEO tương lai qua Infographic sau nhé.

CEOtuonglai