4 cách để nhân viên của bạn yêu công việc

Hướng người lao động tới hạnh phúc và tăng chỉ số phát triển của họ

Amy Buckner Chowdhry là người biết cách làm mọi người hạnh phúc – AnswerLab, một công ty mà cô đồng sáng lập đã giúp cho thương hiệu kết nối với khách hàng nhờ việc tìm cách gắn liền người sử dụng với Websites.

Nhưng Chowdhry không chỉ sử dụng kỹ năng mọi người để giúp khách hàng thỏa mãn, cô cũng làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng nhân viên của Answer Lab cũng hạnh phúc. Kết quả là, “ Chúng tôi đã nhìn thấy năng lượng rất cao của nhân viên,” Chowdry, người có lòng tin vào AnswerLab đang hướng nhân viên tới hạnh phúc và duy trì nó.

Đây là 4 cách để giúp nhân viên đi cùng bạn trên cả đoạn đường dài.

1. Nghĩ về sự nghiệp của họ. Nhân viên muốn biết rằng tương lai của họ ở công ty. Điều đó nói lên rằng, tạo môi trường làm việc tích cực chỉ là sự khởi đầu. Hãy hướng mỗi người lao động nghĩ về mối quan hệ của họ với công ty. Nói cách khác, nâng cao sự nghiệp là bắt đầu từ việc giúp đỡ người lao động cảm thấy họ làm việc trong công ty cũng như làm việc ở nhà.

2. Khuyến khích học tập. AnswerLap đưa nhân viên 400$ để học về sản phẩm công nghệ họ tự chọn. Niềm vui đó còn hơn cả việc họ được thưởng—nó cũng là lợi ích cho khách hàng của Answerlap, mặc dù nó theo cách gián tiếp

“Chúng tôi là một công ty lâu năm và chúng tôi muốn nhân viên của mình học được thật nhiều kinh nghiệm [với các công nghệ khác nhau].” Chowdry nói.

3. Nâng cao sức khỏe. Nhân viên khỏe mạnh sẽ hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả cao hơn. Chính vì thế AnswerLap đầu tư cho việc giúp nhân viên của mình cảm thấy khỏe. “Chúng tôi cho mỗi nhân viên trong công ty đi học Fitbit (giữ dáng) bởi vì chúng tôi muốn họ rời khỏi ghế, ra ngoài và đi bộ và đảm bảo rằng họ có một lối sống khỏe mạnh,” Chowdry nói.

4. Giúp họ CHO ĐI. Kết nối với cộng đồng nói chung là cách khác giúp họ cảm thấy mình là một phần gì đó lớn hơn chính họ, và vì thế AnswerLap khích lệ nhân viên của mình cống hiến thời gian và kỹ năng để xứng đáng với xã hội. “Chúng tôi đã thành lập một Nhóm hoàn toàn chạy bởi các nhân viên cho phép họ quyết định họ muốn làm như thế nào để Cho đi Cộng đồng” Chowdry nói.

Hoàng Dung – Dịch từ Inc.com

Nguồn: Mr Why – Phạm Ngọc Anh