Theo dõi hóa đơn hàng tháng của bạn

Việc theo dõi hóa đơn hàng tháng là rất cần thiết vì nó sẽ giúp bạn biết được bạn kiếm bao nhiêu tiền, chi tiêu bao nhiêu trong tháng, từ đó có kế hoạch phù hợp với ngân sách của mình

Bạn có thể làm việc nhiều hơn bằng cách biến sở thích thành một công việc hoặc tìm một công việc bán thời gian, hoặc bạn có thể cắt giảm chi phi hàng tháng của bạn bằng cách ưu tiên chi tiêu cái nào cần thiết nhất trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bạn.
Thực hiện thường xuyên việc theo dõi hóa đơn hàng tháng
Ghi lại thu nhập hàng tháng của bạn. Thu nhập của bạn không phải là chỉ là những gì bạn kiếm được tại nơi làm việc: Nó cũng có thể bao gồm các lợi ích an sinh xã hội của bạn, kiểm tra phúc lợi, trợ cấp thất nghiệp, hoàn lại tiền thuế và quà tặng. Nếu bạn làm công việc kinh doanh kiếm theo doanh thu hoặc hoa hồng, nhìn vào cuống phiếu lương trước đó hoặc cố gắng làm tốt nhất khả năng của mình để ước tính trung bình mỗi tháng bạn kiếm được bao nhiêu tiền.
Ghi lại các chi phí cố định của bạn. Chi phí cố định là những chi phí mà không thay đổi mỗi tháng, chẳng hạn như nhà ở, cáp truyền hình , Internet, thanh toán tiền gửi xe, thanh toán cho sinh viên vay vốn và các dịch vụ / hội phí hàng tháng. Sau đó, liệt kê các chi phí biến đổi của bạn, bao gồm cả các cửa hàng tạp hóa, hóa đơn điện thoại di động, tiện ích, thuế, và giải trí.
Liệt kê tất cả các chi phí khác mà không phát sinh đều đặn hàng tháng. Ví dụ, điều này bao gồm thanh toán bảo hiểm xe hơi sáu tháng và thay dầu nhớt cho xe bạn thay khoảng 3 tháng 1 lần. Các chi phí khác cũng có thể bao gồm các kỳ nghỉ và các chi phí theo mùa. Thêm tất cả các chi phí này và chia cho 12 để xem cần bao chi bao nhiêu chi phí mỗi tháng.
Thêm chi phi co dinh va bien doi hàng tháng của bạn: Đây là tổng số nợ hàng tháng cho các hóa đơn của bạn. Bây giờ, so sánh số tiền này cho thu nhập hàng tháng của bạn. Lý tưởng nhất, chi phí của bạn nên thấp hơn dưới 60% thu nhập của bạn. 40% đối với các tài khoản hưu trí, tiết kiệm ngắn hạn và dài hạn, và tiền chi tiêu cho bất cứ khoản phát sinh nào khác.
Làm thế nào để theo dõi hóa đơn hàng tháng của bạn
Xây dựng một hệ thống để theo dõi các hóa đơn của bạn. Một khi bạn đã thanh toán tiền hóa đơn, đặt một dấu tích bên cạnh những chi phí cho tháng đó. Hoặc, nếu sử dụng ngân sách của bạn một cách khôn ngoan, bạn có thể thiết lập một lịch trình tự động trả tiền cho các hóa đơn của bạn và sẽ tự động kiểm tra tài khoản của bạn mỗi tháng. Hãy cẩn thận, mặc dù. Nếu bạn có thói quen rút quá số tiền cần thiết dẫn đến thâm hụt ngân sách.
Nguồn: Taichinhcuatoi