6 NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI

Tại sao con người phải làm những việc họ đang làm?

Điều gì tạo ra một Charles Manson hay Nelson Mandela? Yếu tố nào đã điều khiển và định hình tất cả các cảm xúc, hành động, chất lượng cuộc sống của chúng ta, và cuối cùng, số phận của chúng ta là gì?

Trong khi mỗi con người là cá thể độc nhất, chúng ta cũng có hệ thống thần kinh có chức năng giống nhau. Ngoài ra còn có sáu nhu cầu cơ bản mà mọi người đều có, và tất cả các hành vi chỉ đơn giản là nỗ lực để đáp ứng sáu nhu cầu đó.

Sáu nhu cầu của con người:

1. Schắc chắn: Để đảm bảo bạn có thể tránh được nỗi đau và đạt được niềm vui.

2. Sự đa dạng:  Nhu cầu chưa được xác đinh, sự thay đổi hay  kích thích mới

3 Sự quan trọng: Cảm giác mình quan trọng, là độc nhất, là người  đặc biệt hoặc cần thiết
4. Sự kết nối / Tình yêu: một cảm giác mạnh mẽ của sự gần gũi hoặc kết hợp với một ai đó hoặc một thứ gì đó

5.Phát triển:  Nâng cao khả năng của bản thân, năng lực hoặc sự hiểu biết

6 Đóng góp: Một ý thức phục vụ và tập trung vào việc giúp đỡ, cống hiến  và hỗ trợ cho người khác

Những nhu cầu này được mã hóa trong hệ thống thần kinh của chúng ta. Điều này có nghĩa là những phương tiện để con người đáp ứng sáu nhu cầu đó là không có giới hạn. Ví dụ, một trong sáu nhu cầu của con người là mong muốn có chắc chắn rằng chúng ta có thể tránh được nỗi đau và đạt được sự thoải mái. Một số người theo đuổi nhu cầu này bằng cách phấn đấu để kiểm soát tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của họ, trong khi những người khác có được sự chắc chắn này bằng cách không sử dụng quyền kiểm soát như trên và áp dụng triết lý của đức tin. Sự đa dạng làm cho chúng ta cảm thấy đang thực sự sống và tham gia vào điều đó. Sau đó là sự khát khao khẳng định vị trí của mình hay nói cách khác là khát khao cảm giác thấy mình quan trọng, cần thiết và cuộc sống có ý nghĩa. Một số cá nhân theo đuổi nhu cầu này bằng cách cạnh tranh với người khác hoặc bằng cách cạnh tranh với những người xung quanh. Một số người khác có thể phấn đấu để đáp ứng nhu cầu này thông qua kết nối và học hỏi mọi người.

Tất cả chúng ta đều muốn có một cuộc sống có ý nghĩa. Sự hài lòng chỉ đạt được thông qua hai qui tắc trong cuộc sống dựa vào hai nhu cầu về tinh thần sau:

  • Nhu cầu được phát triển liên tục
  • Nhu cầu được đóng góp, được cống hiến theo một cách có ý nghĩa

Tất cả các hành vi bất thường phát sinh từ việc không có khả năng đáp ứng những nhu cầu này một cách nhất quán. Khi những nỗ lực của chúng ta bỏ ra lại thu về thất bại, chúng ta sẽ chấp nhận nó bằng sự thoải mái hoặc chấp nhận thất bại đó bằng việc hài lòng với nhu cầu trên một quy mô nhỏ hơn. Cần xem xét để thay thế những vấn đề ngăn cản bạn đạt được nhu cầu của mình bằng những phương thức hỗ trợ tốt hơn cho bạn.

Hiểu rõ các nhu cầu và xác định nhu cầu mà bạn mong muốn đạt được sẽ giúp tìm được những qui tắc để đạt được sự hài lòng trong nhu cầu đó.

Kế hoạch hành động để có hiệu suất cao điểm:

  1. Bạn tập trung vào nhu cầu nào trong 6 nhu cầu trên hoặc nhu cầu nào bạn cảm thấy giá trị nhất?
  2. Những cách nào giúp bạn đạt được nhu cầu đó (bao gồm cả tốt và xấu)? Ví dụ, trong các mối quan hệ, công việc, ăn uống, tập luyện,…
  3. Làm thế nào bạn có thể nâng cao sự tập trung của mình trong việc phát triển và đóng góp? Một số điều bạn có thể làm, hoặc lĩnh vực mới mà bạn có thể tham gia là gì? Dùng hết khả năng để tối đa hóa kế hoạch của bạn trong lĩnh vực này.

3 bước trên được gọi là Thời gian quyền lực. Được Tony thiết kế để giúp bạn tạo ra các nghi lễ cho sự thành công bền vững. Một nghi lễ hàng ngày về thể chất và tình cảm, giờ của quyền lực sẽ không chỉ cho phép bạn đối mặt với bất cứ điều gì trong ngày có thể kiểm soát được, mà còn định hướng cho bạn hướng tới mục tiêu của mình và hướng tới cuộc sống tuyệt vời mà bạn xứng đáng.

Download Ebook miễn phí: https://phamngocanh.com/ebook-24h

Đăng ký khóa học NGHĨ GIÀU LÀM GIÀUhttp://nghigiaulamgiau.net

Lưu ý: Bạn có thể copy bài viết và vui lòng ghi rõ nguồn

Mr.Why – Phạm Ngọc Anh