“Có một loại phép thuật đó là đi xa hơn nữa sau đó trở về và hoàn toàn thay đổi”, nếu vẫn còn tiền trong ví và đủ sức để đi, đừng ngồi lại!

Những chuyến đi giúp tâm hồn bạn trở nên rộng lớn. Đừng bo bo giữ tiền và thời gian cho công việc quá nhiều, nó không giúp bạn phát triển hơn đâu, ngay cả phát triển về mặt tiền bạc. Đôi mắt bạn rộng mở nhờ nhìn thấy thiên nhiên cuộc sống và tư duy dần vỡ vạ vượt qua giới hạn cũ nhờ trải nghiệm cá nhân trong mỗi chuyến đi.

Hãy nghe những người giàu trải nghiệm và có những thành quả nhất định trong lĩnh vực nói về điều này nhé!

ASK tổng hợp và biên soạn