CHO và NHẬN

Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu…

Vấn đề thực ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.

Hãy CHO rồi bạn sẽ được NHẬN

Hãy cùng quỹ ƯỚC MƠ CHO EM và Công ty cổ phần đào tạo ASK tham gia chương trình XUÂN VỀ ẤM ÁP để CHO đi và rồi bạn sẽ NHẬN lại!

 bạn sẽ NHẬN lại