Khóa học Chuyên gia đào tạo

Khóa học Chuyên gia đào tạo

NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG – Thanh kiếm của CEO! Thuyết trình trước cuộc họp, chia sẻ kiến thức trước hội nghị, trình bày một dự thảo, hay đơn giản là nêu ý kiến trước một đám đông. Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng, kiến thức rất hay, nội dung chia sẻ rất fun, […]

Đọc tiếp >>