Sức mạnh của niềm tin: Bạn nghĩ sao về người quyết định vận mệnh

Một niềm tin là những gì? Đó là một cảm giác chắc chắn về những điều có ý nghĩa. Thách thức của chúng ta là hầu hết niềm tin của con người đều là những tổng kết về quá khứ, dựa trên cách hiểu của chúng ta về trải nghiệm đau đớn hoặc thú vị.

Hầu hết chúng ta không có ý thức quyết định những gì chúng ta tin. Thay vào đó, thường niềm tin là hiểu nhầm của các sự kiện trong quá khứ. Làm thế nào để từ ý tưởng trở thành niềm tin? Hãy tưởng tượng một ý tưởng như một bàn không có chân. Mà không có chân, bàn sẽ không thể đứng được. Mặt khác, niềm tin thì có chân. Để tin rằng một cái gì đó, bạn có tài liệu để hỗ trợ những trải nghiệm ý tưởng cụ thể và sao lưu các niềm tin. Đây là chững cái chân mà làm cho chiếc bàn của bạn vững vàng và làm cho bạn chắc chắn về niềm tin của mình.

Ví dụ, nếu bạn tin rằng bạn rất thông minh, bạn phải có rất nhiều thứ để tham khảo. Có lẽ bạn đã học rất tốt ở trường, những người khác luôn luôn cho bạn biết bạn thông minh, bạn bắt tay vào mọi thứ nhanh chóng, vv . Bạn có thể tìm thấy những kinh nghiệm để sao lưu gần như tất cả niềm tin. Điều quan trọng là để đảm bảo rằng bạn có ý thức nhận thức được niềm tin bạn đang tạo ra. Nếu chúng không trao quyền cho bạn, hãy thay đổi chúng.

Tất cả những bước đột phá cá nhân bắt đầu với một sự thay đổi trong niềm tin. Thời điểm chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi về niềm tin của mình một cách trung thực và những kinh nghiệm chúng ta gán cho chúng, chúng ta không còn cảm thấy hoàn toàn chắc chắn về chúng. Điều này mở ra cánh cửa để thay thế niềm tin cũ, niềm tin lấy đ iquyền lực  của bạn với những niềm tin mới hỗ trợ bạn theo hướng bạn muốn.

Nếu bạn chắc chắn niềm tin tích cực, bạn có thể thực hiện hầu như bất cứ điều gì, bao gồm cả những điều người khác chắc chắn là bạn không thể.

Đây là 10 ví dụ về quyền lực của niềm tin:

1. Quá khứ không bằng tương lai.
2. Luôn luôn có một cách nếu tôi cam kết.
3. Không có thất bại, chỉ có ngã rẽ, miễn là tôi học được điều gì tôi sẽ thành công.
4. Nếu tôi không thể, tôi phải, nếu tôi phải, tôi có thể.
5. Tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do và mục đích phục vụ tôi.
6. Tôi tìm thấy niềm vui lớn lao trong những điều nhỏ nhặt … một nụ cười … một bông hoa … một chiều hoàng hôn.
7. Tôi đem bản thân mình cho những người khác hơn cả họ mong muốn.
8. Tôi tạo ra thực tế của riêng tôi và tôi chịu trách nhiệm cho những gì tôi tạo ra.
9. Nếu tôi đang nhầm lẫn, tôi sẽ học hỏi về chúng
10. Mỗi ngày trên mặt đất này đều là một ngày tuyệt vời.

 “Niềm tin có sức mạnh sáng tạo và hủy diệt” – Anthony Robbins

Dịch từ: tonyrobbins.com