TÌNH YÊU QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG CUỘC ĐỜI?

Từ xưa, xa xưa lắm rồi có một hòn đảo. Trên hòn đảo đó tất cả những Tình Cảm và giá trị tinh thần của con người cùng sinh sống: Niềm Vui, Nỗi Buồn, Nhận Thức và những thứ khác. Tình Yêu cũng sống cùng với chúng.

Một hôm tất cả Tình Cảm nhận thấy rằng hòn đảo bắt đầu chìm xuống đại dương. Chằng bao lâu nữa nó sẽ biến mất trong đại dương bao la.

Tất cả vội vàng lên những thuyền của mình và rời hòn đảo. Tình Yêu không vội vàng và đợi tới phút cuối cùng. Và chỉ khi Tình Yêu thấy không còn hy vọng cứu được hòn đảo nữa vì nó đã gần như chìm hẳn, Tình Yêu bắt đầu kêu cứu.

Chiếc thuyền sang trọng và hào nhoáng của Giàu Có bơi ngang qua.

Tình Yêu xin cho được lên tàu, nhưng Giàu Có trả lời rằng trên tàu của nó rất nhiều của quý, vàng bạc và không còn chỗ cho Tình Yêu nữa.

Tình Yêu xin sự Hãnh Diện cho lên tàu, nhưng sự Hãnh Diện trả lời sự có mặt của Tình Yêu sẽ phá trật tự và sự hoàn thiện trên tàu của Hãnh Diện.

Tình Yêu cầu xin Nỗi Buồn cứu vớt, nhưng Nỗi Buồn trả lời:”Ôi, Tình Yêu, – tôi đang buồn tới nỗi tôi cần phải một mình trong nỗi cô đơn của mình”

Tàu của Niêm Vui bơi ngang qua, nhưng nó quá bận rộn với vui trơi của mình và không nghe lời cầu cứu của Tình Yêu.

Bất thình lình Tình Yêu nghe giọng nói: “Tình Yêu, lại đây, tôi sẽ mang bạn đi theo”. Tình Yêu thấy một ông già tóc bạc trắng, và Tình Yêu rất hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi quên cả hỏi tên ông già. Và khi đã lên bờ, Tình Yêu ở lại, còn ông già bơi tiếp.

Và chỉ khi bóng của ông già đã khuất Tình Yêu mới chợt tỉnh… Thậm chí nó đã quên cảm ơn ông già.

Tình Yêu hỏi Nhận Thức: “Nhận Thức, bạn hãy nói cho tôi biết đi, ai đã cứu tôi?”. “Đó là Thời Gian”, – Nhận Thức trả lời. “Thời Gian ư?”- Tình Yêu ngạc nhiên-Vì sao Thời Gian lại giúp tôi?”

“Chỉ có Thời Gian mới hiểu và biết, Tình Yêu quan trọng như thế nào trong cuộc đời”.

Nguồn: st