Sự khác biệt của những người thành công

Có bao giờ bạn suy nghĩ về bí mật của sự thành công? Bạn có nghĩ rằng thành công gắn liền với vận may, số phận hay thứ gì đó bạn rất khó nắm bắt? Câu trả lời là HOÀN TOÀN KHÔNG! Bí mật của sự THÀNH CÔNG đơn giản chỉ việc bắt đầu từ những THÓI QUEN nhỏ nhất trong công việc và cuộc sống. Bạn có biết những người thành công suy nghĩ và hành động khác với những người không thành công ở điểm gì không?

su-khac-biet-cua-nhung-nguoi-thanh-cong2su-khac-biet-cua-nhung-nguoi-thanh-cong3su-khac-biet-cua-nhung-nguoi-thanh-congsu-khac-biet-cua-nhung-nguoi-thanh-cong4su-khac-biet-cua-nhung-nguoi-thanh-cong5su-khac-biet-cua-nhung-nguoi-thanh-cong6su-khac-biet-cua-nhung-nguoi-thanh-cong7

Chuyên gia Huấn luyện và Đào tạo

Mr.Why – Phạm Ngọc Anh