Nguyên tắc để sử dụng vốn hiệu quả trong kinh doanh không phải ai cũng “thấu”

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì nhu cầu về vốn cho từng doanh nghiệp càng trở nên quan trọng và đáng được quan tâm hơn vì các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường. Cùng với sự cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước vì thế nhu cầu của doanh nghiệp đòi hỏi phải sử dụng vốn kinh doanh sao cho hợp lý và đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm tăng sức cạnh tranh của mình. Chính vì vậy, vốn kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng và là sự sống của doanh nghiệp.

Phân tích hiệu quả vốn kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đánh giá trình độ sử dụng với với hiệu quả cao nhất và với chi phí thấp nhất. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Nguyên tắc để sử dụng vốn hiệu quả trong kinh doanh không phải ai cũng “thấu"

 

> Khám phá lộ trình từng bước kinh doanh online hiệu quả tại đây!

 

1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

Theo quan điểm của Marx, ông cho rằng: ” Vốn chính là tư bản, là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là một đầu vào của quá trình sản xuất “.

Nhìn chung qua nhiều giai đoạn đúc kết trong quá trình sản xuất và phát triển kinh doanh mà nền kinh tế đã có thể khái quát chính xác định nghĩa về vốn kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay.

Vốn là yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường. Như vậy, vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ vật tư, tài sản, được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, vốn cũng đồng thời được coi là một hàng hóa đặc biệt trong kinh doanh.

Các doanh nghiệp muốn hoạt động và sử dụng các nguồn vốn thì phải đảm bảo một số các điều kiện sau:

– Phải khai thác các nguồn vốn một cách triệt để (tức là đồng vốn phải luân chuyển trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh nghiệp)

– Phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm

– Phải có phương pháp quản lý vốn một cách có hiệu quả (Không để nguồn vốn bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích…)

 

Nguyên tắc để sử dụng vốn hiệu quả trong kinh doanh không phải ai cũng “thấu"

Billie dollar with business chart

 

2. Nguyên tắc nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn kinh doanh

– Sử dụng đồng vốn có mục đích rõ ràng 

– Sử dụng đồng vốn có lợi ích và tiết kiệm nhất

– Sử dụng đồng vốn một cách hợp pháp 

– Kiểm tra các chi tiêu tài chính về an toàn hiệu quả

– Tính toán kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư

– Mở rộng thị trường thông qua các chính sách bán hàng 

– Kiểm soát tốt các chi phí duy trì hoạt động.

 

3. Hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh là gì?

Nguồn vốn kinh doanh là nguồn gốc của vốn, là toàn bộ vốn để đảm bảo đầy đủ nhu cầu về tài sản cho doanh nghiệp giúp quá trình kinh doanh được tiến hành liên tục và có hiệu quả.

Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

– Nợ phải trả

– Nguồn vốn chủ sở hữu

Đồng thời vốn kinh doanh được phân loại thành: 

– Vốn cố định

– Vốn lưu động

Hiệu quả sử dụng vốn là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn làm cho đồng vốn sinh lời tối đa nhắm đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí.

> Đọc thêm: Kinh doanh online cho “tay mơ”: Làm sao để bắt đầu khi không có VỐN?

 

Nguyên tắc để sử dụng vốn hiệu quả trong kinh doanh không phải ai cũng “thấu"

 

4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn kinh doanh

– Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm:

+ Chỉ tiêu này được xác định bằng cách chia thu nhập sau thuế (lợi nhuận sau thuế) cho doanh thu.

+ Nó phản ánh số lợi nhuận sau thuế trong 100 đồng doanh thu.

– Doanh lợi vốn chủ sở hữu: phản ánh khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu

+ Doanh lợi vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu.

+ Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt.

– Doanh lợi tài sản (ROA):

+ Chỉ tiêu này dùng để đánh giá khả năng sinh lời của một đồng vốn đầu tư cho biết một đồng giá trị tài sản bỏ ra kinh doanh đem lại bao nhiêu lợi ích sau thuế.

+ Doanh lợi tài sản = Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản.

+ Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt.

– Để xem xét hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp người ta thường xem xét chỉ tiêu doanh lợi vốn (hệ số sinh lời của tài sản)

+ Hệ số sinh lời của tài sản = (Lợi nhuận + tiền lãi) / Tổng tài sản.

+ Chỉ tiêu này dùng để đánh giá khả năng sinh lời của một đồng vốn đầu tư (hoặc chỉ tiêu hoàn vốn đầu tư).

Bốn chỉ tiêu này cho chúng ta cái nhìn tổng thể về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng để doanh nghiệp có thể quản lý hoạt động kinh doanh của mình cũng như quản lý nguồn vốn kinh doanh một cách hiệu quả nhất thì doanh nghiệp cần có những phương pháp quản lý cụ thể.

 

Cách thức để tạo được nguồn vốn và quản lý nguồn vốn hiệu quả dành cho doanh nghiệp sẽ được Doanh nhân – Diễn giả Phạm Ngọc Anh chia sẻ chi tiết trong khóa học Wake Up Online – “Kiến tạo cuộc đời thịnh vượng” diễn ra vào ngày 13-14/11/2021 tới đây. Nếu bạn quan tâm hãy đến để được thầy bật mí những bí kíp độc quyền quản lý hiệu quả nhé!

Link đăng ký tại: https://wakeup.vn/r/g/kinhdoanhhieuqua 

kinh doanh online hiệu quả