Kinh thánh về tiền của người Do Thái

1. Thượng đế ban phát ánh sáng, tiền bạc ban phát hơi ấm.

2. Có 3 thứ làm tổn hại con người: phiền não, cãi cọ và túi tiền rỗng. Trong đó, túi tiền rỗng đứng vị trí thứ nhất.

3. Một khi tiếng những đồng tiền vang lên, những lời xấu cũng ngừng lại.

4. Tiền không phải là tội lỗi, không phải là lời nguyền rủa, nó có thể chúc phúc cho mọi người.

5. Tiền cho ta cả cơ hội mua lễ vật của thần.

6. Kiếm tiền không khó, dùng tiền không dễ.

7. Tiền bạc có thể không phải là một chủ nhân từ bi, nhưng chắc chắn là một nô bộc có năng lực.

8. Dùng tiền gõ cửa, không có cánh cửa nào không mở.

9. Cơ thể sống nhờ trái tim, nhưng trái tim lại sống nhờ túi tiền.

10. Tiền tuy không phải là tận mỹ tận thiện, nhưng cũng không khiến cho sự vật hủ bại.

11. Người nghèo không phải cái gì cũng đúng, nhưng người giàu thì cái gì cũng đúng.

12. Những việc tiền làm đối với người giống như những việc quần áo làm đối với người.

13. Tán dương người giàu không phải là tán dương người mà là tán dương tiền.

14. Thành công hay thất bại đều là một loại thói quen.

(Sưu tầm)