[INFOGRAPHIC] 6 LỜI KHUYÊN CỦA MARK ZUCKERBERG – ÔNG CHỦ FACEBOOK

Dưới đây là một số kinh nghiệm kinh doanh của Mark Zuckerberg:

  • Rủi ro lớn nhất là không dám chịu rủi ro
  • Hoàn thành còn tốt hơn hoàn hảo
  • Việc dễ làm trước.
  • Dấn tới thật nhanh – xóa sạch rào cản
  • Hàng thật đánh bật lý luận
  • Tạo sản phẩm cho dài hạn – mọi thứ khác chỉ gây xao nhãng.

 

kinh nghiệm kinh doanh của mark

Nguồn ảnh: Funders and Founders.