Giá trị của thời gian!

Hãy tưởng tượng, vào mỗi sáng, tài khoản trong ngân hàng của bạn có là 86,400 USD. Đó thực sự là một số tiền lớn. Mỗi ngày bạn phải mất thời gian để tìm cách sử dụng số tiền đó. Bạn sẽ làm những gì? Hiển nhiên là bạn sẽ làm danh sách những việc cần dùng tới tiền. Và mỗi người chúng ta đều có một “tài khoản” như vậy. Tên của nó là thời gian.

Mỗi buổi sáng, số dư của bạn sẽ là 86.400 giây. Rồi hết một ngày, tài khoản lại bị hết. Ngồi lại và tính toán bạn sẽ thấy có những việc mình đã “đầu tư” không đúng chỗ, hoặc có thể bạn đã bỏ qua một cơ hội tốt. Và tiếp tục, mỗi ngày tài khoản của bạn lại có một khoản lớn. Tuy nhiên nếu không sử dụng hết, bạn đã tự làm mất đi một khoản trong “ngân hàng” của mình.

Có nghĩa là nó sẽ không bao giờ trở lại và bạn cũng không thể chuyển nhượng cho ngày hôm sau. Bạn phải sống trong hiện tại và tiêu hết “số tiền” có trong “tài khoản”. Hãy có những khoản “đầu tư” đúng lúc, đúng chỗ và đúng mục đích. Sau đó bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn mong muốn, đó là sức khỏe, hạnh phúc, thành công và tình yêu.

Hãy trân trọng từng phút giây mà bạn có và chia sẻ nó với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… và một người đặc biệt, người mà có thể dành thời gian cho bạn. Hãy luôn nhớ rằng thời gian không chờ đợi bất cứ ai.

Dịch từ MoralStories