Tản mạn về Niềm tin

Đánh mất niềm tin, ta sẽ rất khó lấy lại. “Một lần bất tín vạn lần bất tin”. Nỗ lực lấy lại niềm tin sẽ tốn kém hơn gấp nhiều lần.

Từ khi trưởng thành đến nay, tôi cũng làm được vài việc có ý nghĩa. Đúc rút lại kinh nghiệm, tôi thấy để thành công, ta phải tin vào chính mình, vào công việc mình làm. Phải tin vào cộng sự. Và ta phải được mọi người tin tưởng.

Thiếu niềm tin thì những cố gắng dường như là vô ích. Vì mọi thứ sẽ như các véc-tơ trái chiều. Ai cũng nỗ lực mà công việc thì dậm chân tại chỗ. Không có niềm tin vững chắc, sẽ khó vượt qua nổi những khó khăn mà tổ chức này đã gặp phải.

Niềm tin tạo ra những suy nghĩ tích cực, tạo ra những hành động tập trung về một hướng. Thiếu niềm tin sẽ tạo ra sự nghi kỵ, nhìn đâu cũng thấy ý đồ xấu, gầm gè, kèn cựa nhau, ghìm chân lẫn nhau thay vì ủng hộ nhau vì công việc chung. Thiếu niềm tin sinh ra những suy nghĩ và hành động tiêu cực.

Nhưng niềm tin không tự sinh ra và cũng không tồn tại mãi. Niềm tin phải được tạo dựng và gìn giữ. Bằng năng lực của mình, bằng cố gắng của mình và bằng sự chân thành. Sự giả dối không bao giờ tạo ra được niềm tin, cho dù được hóa trang khéo như thế nào.

Đánh mất niềm tin, ta sẽ rất khó lấy lại. “Một lần bất tín vạn lần bất tin”. Nỗ lực lấy lại niềm tin sẽ tốn kém hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, nếu bạn đang có được niềm tin và sự tin tưởng, hãy cố gắng giữ lấy niềm tin và sự tin tưởng đó. Đó là vốn quý nhất của bạn và cũng là ý nghĩa cuộc đời của bạn.

Nhìn lại những vấn đề xã hội lớn của chúng ta hiện nay, tôi thấy chúng đều liên quan đến niềm tin.

Niềm tin bị đánh mất.

Sưu tầm