3 bước giữ phễu bán hàng của bạn luôn đầy và làm tăng thu nhập cá nhân

Bán hàng chuyên nghiệp có 3 giai đoạn xuyên suốt quá trình và tác động đến thu nhập cá nhân. Chúng bao gồm triển vọng, thuyết phục và theo đuổi. Ba từ đó thiết lập nên 3 giai đoạn của “phễu bán hàng”. Nếu việc bán hàng và thu nhập của bạn đi xuống, bởi vì tầm nhìn của bạn chưa đủ, sức thuyết phục chưa đủ hoặc sự theo đuổi của bạn chưa sát sao. Con đường để gia tăng việc bán hàng của bạn thường là từ việc tăng chất lượng hoặc số lượng trong hoạt động của bạn ở một hoặc nhiều nơi.

Tưởng tượng Phễu bán hàng của bạn

Hãy tưởng tượng bán hàng hiện đại cơ bản như một cái phễu. Phần đỉnh của phễu, bạn cho vào triển vọng. Bạn phải gọi chắc chắn số người tiềm năng, để chắc chắn về số lượng kỳ vọng. Con số này thay đổi tùy vào thị trường, sản phẩm hoặc dịch vụ, kỹ năng cá nhân của bạn trong tầm nhìn, quảng cáo và một vài yếu tố khác.

Trình bày, thuyết phục

Phần 2 của phễu bán hàng là trình bày. Đó là chỉ số trực tiếp giữa số người gọi ban đầu và số người đồng ý gặp bạn. Nói rõ hơn, ví dụ, bạn có cuộc gọi triển vọng của 20 người để có 5 lần trình bày. Điều đó đưa bạn chỉ số 20/5 cho triển vọng hoạt động. Bán hàng là trò chơi nhiều con số.

Theo đuổi và tiếp cận

Trong phần 3 của phễu bán hàng là theo đuổi và tiếp cận. Hãy nghe này, bạn theo đuổi với hai triển vọng để bán một sản phẩm. Điều đó nghĩa là bạn phải đưa ra 20 triển vọng lên đầu của phễu để bán hàng để có một sản phẩm ra bên ngoài của đáy phễu, chỉ số của 20/1. Nguyên tắc đó là “Giữ cho phễu luôn đầy”

Sức mạnh kỳ vọng: Làm tăng thu nhập cá nhân của bạn

Xác định rõ ràng triển vọng tốt là “Một vài người có thể và sẽ mua và trả tiền trong khoảng thời gian hợp lý.” Đừng phí thời gian bán hàng quý báu với người dễ thương mà họ chả thể ra quyết định, về tiền, hay khả năng để mua sản phẩm của bạn

Báo cáo tài chính:

Tiếp tục nghĩ về thu nhập cá nhân, và luôn luôn chắc chắn rằng khách hàng bạn đang nói đến có thể tạo dựng thu nhập đủ sớm để bù đắp cho thời gian bạn đầu tư cho họ.

Khách hàng có tiềm năng

Có thể xác nhận sự cần thiết rằng sản phẩm của bạn có thể thêm vào

Có định hướng thân thiện và tạo ra ấn tượng tốt đẹp của bạn, công ty và ngành

Sẵn sàng và có thể làm một quyết định mua trong tương lai gần.

Tiềm tàng cho việc bán hàng của bạn và những việc liên quan.

Khách hàng kém triển vọng

Sẽ không ra kết quả về tiền, không quyết định mua sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Gây ra nguy cơ của bạn, công ty bạn hoặc sản phẩm của bạn

Tranh cãi và rắc rối về giá của bạn

Do dự về việc mua hàng từ bạn.

Cảm ơn độc giả đã đọc bài viết về về việc Phát triển kênh bán hàng và Tăng thu nhập cá nhân. Hãy chia sẻ và để lại lời bình phía dưới!

Hoàng Dung

Dịch từ Briantracy.com