Đừng sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời

Đôi khi, quan trọng không phải là những câu hỏi bạn nhận được từ người khác, mà chính những câu hỏi bạn tự đặt ra cho mình mỗi ngày sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, sống khác hơn.

Năm mới sẽ không có ý nghĩa nhiều nếu tâm trí của bạn vẫn quẩn quanh vùng an toàn. Bạn biết sự thật này mà. Chúng ta đâu thể sống 1 năm lặp đi lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời được.

Nhưng làm sao để có một năm 2018 thật khác.

Giải phóng tâm trí của bạn!

Nhưng bằng cách nào?

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi tốt hơn.

18 câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn phá vỡ những chiếc hộp an toàn trong cuộc đời, để bạn có thể tập trung năng lượng vào những thứ quan trọng nhất.

1. Tóm tắt trong một câu, hãy cho biết bạn là ai?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 1.

2. Trong 1 từ, hãy nói bạn sống vì điều gì?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 2.

3. Điều gì đáng để bạn phải chịu khổ, vất vả?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 3.

4. Thứ gì bạn sẽ không bao giờ từ bỏ?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 5.
5. Bạn luôn luôn né tránh điều gì?
Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 6.

6. Thứ gì bạn luôn luôn coi là nghiễm nhiên mỗi ngày?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 7.

7. Ngay bây giờ bạn cần điều gì nhất?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 8.

8. Bạn sẽ làm gì ngay tức khắc nếu bạn biết không ai sẽ phán xét mình?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 9.

9. Thứ gì mà không một ai có thể cướp khỏi bạn?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 10.

10. Ngay lúc bạn sẽ muốn tha thứ cho ai?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 11.

11. Hạnh phúc không phải là….?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 12.

12. Bạn muốn tạo ảnh hưởng gì lên những người thân yêu của mình?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 13.

13. Cuộc đời này quá ngắn để dung thứ [những người]…?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 14.

14. Đâu là thứ từng khiến bạn sợ hãi, nhưng giờ đã hết?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 15.

15. Bạn muốn ghi nhớ mãi mãi điều gì?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 16.

16. Thứ gì mà bạn luôn luôn trông đợi?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 17.

17. Điều gì gần đây khiến bạn nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 18.

18. Điều gì mà ai cũng nên nói trước khi họ chết?

Sống một năm lặp lại 79 lần và gọi đó là cuộc đời: 18 câu hỏi đơn giản bạn cần trả lời ngay để có một năm mới khác biệt! - Ảnh 19.