[Infographic] 10 Điều Tuổi Trẻ Hay Lãng Phí

Tuổi trẻ, hẳn không ít lần bạn tặc lưỡi cho qua những điều quý giá để đánh đổi những niềm vui và sự trải nghiệm của riêng mình, hoặc đôi khi lãng phí hơn nữa, đánh đổi lấy không gì cả ngoài một chút sự thoải mái trong vùng an toàn và ru ngủ bản thân.

10-dieu-gioi-tre-lang-phi1

10-dieu-gioi-tre-lang-phi2 10-dieu-gioi-tre-lang-phi3 10-dieu-gioi-tre-lang-phi4 10-dieu-gioi-tre-lang-phi5 10-dieu-gioi-tre-lang-phi6 10-dieu-gioi-tre-lang-phi7 10-dieu-gioi-tre-lang-phi8 10-dieu-gioi-tre-lang-phi9 10-dieu-gioi-tre-lang-phi10

 

st

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.