Thay đổi trọng tâm – Xem xét lại danh sách công việc của bạn

Nếu chúng ta muốn đạt được những kết quả tuyệt vời và làm trọn vẹn, chúng ta cần có hệ thống quản lý thời gian. Chúng ta cần một hệ thống tư duy mới, một cách để tập trung trên các kết quả quan trọng nhất với cuộc sống của chúng ta.Thay vì tập trung vào những gì chúng ta cần làm, đầu tiên chúng ta nên tập trung vào những gì chúng ta thực sự muốn.

Chúng ta phải suy nghĩ về kết quả –

Rõ ràng, tập trung vào kết quả sẽ ngay lập tức thay đổi hành vi của bạn.
Ví dụ, bạn có thể nhớ lần cuối cùng bạn đã bị cuốn vào một cuộc tranh cãi? Có lẽ bạn quên lý do bạn đã tranh cãi là gì – nhưng bạn biết là bạn phải giành chiến thắng! Nếu như, ở trong cuộc tranh cãi, bạn tự hỏi mình, “Kết quả tôi thực sự muốn từ  đó là gì?” Bạn sẽ nhận ra rằng kết quả của bạn không phải để tranh luận, cãi lộn nhau, thực sự kết quả bạn muốn là để tạo ra một giải pháp. Sự thay đổi đơn giản của sự tập trung ngay lập tức về mục tiêu sẽ thay đổi hướng của cuộc tranh cãi, và sẽ có nhiều khả năng bạn sẽ chuyển từ cuộc tranh cãi thành việc trao đổi để cùng tìm ra hướng giải quyết.
Hãy nhớ rằng: Bất cứ điều gì bạn tập trung vào, bạn sẽ cảm nhận và trải nghiệm với mức độ mạnh hơn. Nếu bạn tập trung vào vấn đề trong cuộc sống của bạn, bạn chắc chắn sẽ luôn đưa ra danh sách dài hơn nhiều lý do nữa. Nếu bạn tập trung vào tất cả các hoạt động giữ cho bạn bận rộn, bạn sẽ thấy mình liên tục bổ sung thêm và thêm vào danh sách của bạn.
Tập trung vào các kết quả mà bạn đã cam kết, và bạn sẽ thấy mình luôn hướng tới kết quả và hoàn thành chúng ngắn hơn với một danh sách công việc phải làm như bạn mong đợi.

CÂU HỎI:
1) Điều gì mà tôi thực sự muốn?
2) Kết quả của tôi là gì?
3) Kết quả cụ thể mà tôi cam kết để đạt được là gì?

Dịch từ Anthony Robin’s blog