Thói quen của người thành công và người không thành công

Thói quen tạo dựng cuộc sống của bạn. Đương nhiên, thói quen tốt giúp tạo dựng cuộc sống thành công, còn những thói quen xấu khiến bạn trở thành một kẻ thất bại. Bạn chọn thành công hay thất bại?

thoi-quen-cua-nguoi-thanh-cong-va-nguoi-khong-thanh-cong

Chuyên gia Huấn luyện và Đào tạo

Mr. Why – Phạm Ngọc Anh