IQ không phải điều quan trọng nhất giúp bạn thành công

Bỏ lại công việc tư vấn đầy tham vọng, Angela Lee Duckworth tới dạy toán lớp bảy ở trường công New York. Cô nhanh chóng nhận ra rằng IQ không phải là thứ duy nhất phân cách những học sinh thành công với những học sinh phải vật lộn với việc học. Cô tham gia nhiều cuộc điều tra và thử nghiệm hơn nữa để đưa ra những kết luận khách quan đánh giá học sinh, quân nhân và kể cả những người giáo viên,… về những dự báo mức độ thành công của họ

Hiện tại, cô là tiến sỹ tâm lý thuộc trường Đại Học Pennsylvania.

Trong bài phát biểu ngắn (<6 phút), cô giải thích lý thuyết về “sự bền bỉ” như một dấu hiệu báo trước cho thành công…

Bài phát biểu của Angela Lee Duckworth – TED talk