Người hùng và những cuộc phiêu lưu!

Huyền thoại về những người hùng đều tồn tại trong mỗi nền văn minh thế giới. Từ xa xưa, đất nước ta đã xây dựng nên các câu truyện về tứ bất tử: Tản Viên Sơn Thần, Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử và Liễu hạnh công chúa, những người anh hùng đó luôn đi cùng với truyền thống giết giặc cứu quốc, bảo vệ lãnh thổ khỏi giặc ngoại xâm. Tất cả họ đều có một điểm chung, gần gũi với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt.

Ngày nay, chúng ta cũng có rất nhiều những người hùng, họ vượt qua số phận nghiệt ngã để cống hiến cho đời. Làm giàu cho bản thân, gia đình và cho đất nước. Đó là những bà mẹ anh hùng Việt Nam, hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng, những chiến sỹ đang làm công việc bảo vệ biển đảo Việt Nam,…

Và tất cả họ đều có điểm chung, họ không bao giờ bỏ cuộc. Họ lắng nghe theo tiếng gọi của phiêu lưu, chấp nhận thử thách, chinh phục nỗi sợ hãi, hướng về thành công. Và quá trình này là liên tục trong suốt cả cuộc đời.

Và bạn – bạn cũng có thể trở thành Người Hùng!