TẠI SAO PHẢI QUẢN LÝ TIỀN BẠC ?

 Có thể 1 trong số những điều dưới đây đang diễn ra với bạn:

  • Nếu dừng làm việc ngay lập tức, bạn sẽ bị túng thiếu về tiền bạc?.
  • Tiền bạc thường xuyên là “vấn đề thường trực” trong suy nghĩ của bạn?
  • Chủ đề gây căng thẳng nhất với người thân của bạn thường liên quan đến tiền bạc?
  • Làm nhiều việc hơn,  với nhiều thời gian hơn để có nhiều tiền hơn khiến bạn mệt mỏi?
  • Bạn tự nhủ cần phải tiết kiệm nhưng…
  • Bạn muốn làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho những người thân yêu nhưng…
  • Rồi bạn tự an ủi “giàu nghèo đều có số hết cả rồi”…
  • Rồi bạn tự bào chữa “Tiền không quan trọng mà tình cảm mới quan trọng”…
” LÀM CHỦ TÀI CHÍNH “
http://lamchutaichinh.com/khoahoc/