[Infographic] Sự khác biệt trong tư duy kinh doanh giữa người giàu và người nghèo

Tìm cách vượt qua thử thách, tập trung vào các cơ hội, hành động bất chấp sợ hãi … hay luôn học hỏi và phát triển bản thân là những tư duy kinh doanh của một người giàu có, nó hoàn toàn trái ngược với góc nhìn của một người nghèo.

Infographic dưới đây là tổng hợp 7 sự khác biệt trong tư duy kinh doanh giữa người giàu và người nghèo, hãy cùng Ngọc Anh đọc để hiểu rõ hơn về câu nói “Vì sao người giàu mãi giàu còn người nghèo mãi nghèo?” này nhé!

tư duy kinh doanh của người giàu 2

tư duy kinh doanh của người giàu 3

tư duy kinh doanh của người giàu 4

tư duy kinh doanh của người giàu 1

[Infographic] –  Sự khác biệt trong tư duy kinh doanh giữa người giàu và người nghèo