Định vị thương hiệu cá nhân trong chưa đầy 2 phút

Định vị là một trong những nguyên tắc tiếp thị bị hiểu sai nhiều nhất. Ngay cả những chuyên gia tiếp thị có kinh nghiệm cũng thường hiểu sai và làm phức tạp hóa nó lên. Phương pháp của tôi chỉ đơn giản là làm cho nó dễ hiểu và dễ hành động đối với thương hiệu của bạn.

Định vị không phải là một câu tuyên ngôn về bạn- đó là một lời tuyên ngôn bao quát được bạn là ai

Sau khi bạn đã xác định được thương hiệu của mình, như tôi đã thảo luận trong bài báo nhan đề “How To Brand Yourself To Live a Happier Life”, định vị là một bước tiếp theo. Định vị là tập hợp tất cả những thuộc tính mà bạn đã lựa chọn cho thương hiệu của mình. Một lời định vị đóng vai trò như một cây cột chỉ đường khi bạn cần ra các quyết định trong cuộc đời mình.

Định vị là một trong những nguyên tắc tiếp thị bị hiểu sai nhiều nhất. Ngay cả những chuyên gia tiếp thị có kinh nghiệm cũng thường hiểu sai và làm phức tạp hóa nó lên. Phương pháp của tôi chỉ đơn giản là làm cho nó dễ hiểu và dễ hành động đối với thương hiệu của bạn.

Từ góc độ quan điểm tiếp thị, định vị là một không gian bạn muốn choán trong suy nghĩ của khách hàng khi họ nghĩ về thương hiệu của bạn. Trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, định vị là cách bạn muốn những người khác (có thể là sếp, đồng nghiệp, người phỏng vấn việc làm, bạn bè hoặc đối tác) cảm nhận về bạn.

Định vị không phải là một câu tuyên ngôn về bạn- đó là một lời tuyên ngôn bao quát được bạn là ai. Đó không phải là một yêu cầu thực tế, mà là một lý do mang tính xúc cảm dành cho những người muốn ở quanh bạn. Nó phải bao hàm được điều cốt yếu: bạn là ai và cách bạn xác định thương hiệu cá nhân của mình.

Ví dụ, không thể định vị một thương hiệu lớn như Nike là “dụng cụ thể thao”, đó là sự miêu tả về thứ mà thương hiệu đó sản xuất và bán. Thay vào đó, việc định vị Nike phải bao hàm việc thương hiệu đó khiến khách hàng cảm nhận thế nào. Thay vì dùng từ “dụng cụ thể thao”, nên dùng “thúc đẩy các chiến binh cuối tuần”. Câu này gợi cảm xúc hơn rất nhiều và mô tả được điều mà thương hiệu đem lại cho khách hàng và cũng gắn liền trực tiếp tới khẩu hiệu của thương hiệu “Just Do It!”.

Bạn có thể làm theo cách này, hãy sử dụng những thành tố cá nhân bạn đã vạch sẵn như một phần của định nghĩa về thương hiệu của bạn để tạo ra một câu định vị bao quát được những gì bạn muốn mọi người cảm nhận về bạn.

Tôi sẽ lấy bản thân mình làm ví dụ. Bạn có thể gọi tôi là “một người xây dựng hoặc một người sửa chữa”. Tôi đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để tạo dựng các thương hiệu và các tổ chức, sửa chữa và giải quyết những thách thức về tiếp thị để giúp họ phát triển. Tôi thích nghĩ về bản thân theo cách tương tự như cuộc sống cá nhân và cuộc sống gia đình của mình. Mặc dù lời định vị của tôi dựa trên thực tế nhưng nó cũng chứa cả yếu tố cảm xúc.

Lời định vị này sau đó sẽ trở thành một cách hiệu quả để miêu tả bản thân bạn với những người khác.

Lần tới, khi tham dự phỏng vấn xin việc, nếu người phỏng vấn nói: “Hãy nói về bản thân bạn”, bạn có thể đưa ra một câu định vị ngắn, giàu tính mô tả và mạnh mẽ. Hãy tưởng tượng họ sẽ thấy bạn thuyết phục và tự tin như thế nào. Một lời định vị sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc nói đều đều không ngừng về những công việc đã từng làm của bạn. Nó sẽ bao quát bản chất của bạn và giúp mọi người biết ngay tất cả mọi thứ về bạn.

Tiếp theo là việc chào hàng trong thang máy, đây là một sự mở rộng của lời định vị. Nó cung cấp nhiều chi tiết hơn. Thuật ngữ “chào hàng trong thang máy” xuất phát từ ý niệm là bạn phải có khả năng kể câu chuyện của mình cho ai đó trong khoảng thời gian đi thang máy. Nếu bạn không thể thuyết phục ai đó trong khoảng thời gian đó, họ sẽ cho bạn ra rìa. Việc chào hàng trong thang máy phải ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tiến tới lời định vị mà bạn đã tạo ra.

Trong lời chào hàng trong tháng máy của mình, tôi sẽ mô tả mình đã khởi nghiệp ở vị trí quản lý các thương hiệu truyền thống  tại công ty Johnson & Johnson, đã học các kiến thức cơ bản về xây dựng thương hiệu và sau đó mở công ty dịch vụ tiếp thị riêng, rồi sau đó lại bán công ty đó cho một công ty lớn hơn để nâng cao sự nghiệp. Qua nhiều năm, tôi đã dẫn dắt nhiều công ty nắm được toàn bộ lĩnh vực hợp tác tiếp thị và trong từng trường hợp, đã tăng thêm năng lực để họ phục vụ tốt hơn đối tượng khách hàng càng ngày càng đông.  Tôi đã xây dựng một bộ kỹ năng tiếp thị và nhiều thương hiệu.

Đây là một lời chào hàng ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chính mà vẫn minh họa được các thành tố tạo nên lời nói định vị của tôi.

Giờ đã đến lượt các bạn. Lời định vị và chào hàng trong thang máy của bạn sẽ thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé.

(Dịch từ Entrepreneur)