15 BÍ MẬT CỦA THÀNH CÔNG

Đã có rất nhiều những nghiên cứu, bài viết và giảng dạy về sự thành công. Một điều hoàn toàn chắc chắn: thành công của người này khác với thành công của người khác bởi vì mỗi người có một quan niệm khác nhau về thành công. Tuy nhiên, mọi thành công đều có những bí mật của nó. Sau đây là 15 bí mật phổ biến nhất của sự thành công.

15-bi-mat-cua-thanh-công-phan-1

15-bi-mat-cua-thanh-công-phan-2