“Đàn ông 27 – già chưa tới, trẻ càng không nhưng từng ấy tuổi tôi cũng nếm đủ mùi đời để biết Tiền Bạc và Thời Gian quan trọng thế nào”

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.