Về Mr.Why – Phạm Ngọc Anh

Why (tại sao) luôn quan trọng hơn HOW (như thế nào)!

Triết lý này được lý giải rằng khi mỗi chúng ta biết rõ được TẠI SAO cần phải hành động, thì cách thức – phương pháp mới thực sự trở nên hữu hiệu. Trong tình huống ngược lại, nếu tập trung quá nhiều về CÁCH THỨC giải quyết vấn đề, trong khi bạn chưa sẵn sàng hành động – sẽ không có nhiều sự thay đổi.

Anh luôn áp dụng triệt để trong tất cả các Chương trình của mình, vì vậy mà học viên thường gọi anh là Mr WHY.