Chìa khoá thành công – Cấp độ trưởng nhóm

Chủ đề tuần này “Ứng xử văn phòng”, những tình huống mà hai người chơi sẽ phải giải quyết.

Người chơi:

– Phạm Ngọc Anh

– Nguyễn Thị Minh Huệ