Xác định tính cách bán hàng của bạn

Là một huấn luyện viên đào tạo và phát triển cá nhân, hàng ngày tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, câu hỏi về cách kinh doanh, cách điều hành và phát triển doanh nghiệp như thế nào để hiệu quả và tránh rủi ro, vv... Và hầu hết câu trả lời tôi dành cho mọi người: Nếu muốn kinh doanh, trước tiên bạn phải học cách bán hàng.

Tại sao lại như vậy?

Câu trả lời là: Vì kỹ năng bán hàng liên quan đến mọi thứ trong việc tạo dựng kinh doanh: Quản lý nhân lực, lợi nhuận và đầu tư và hơn thế nữa.

Vậy làm thế nào để bạn trở thành một nhà bán hàng bậc thầy và tài ba? Bạn sẽ biết rõ hơn trong cuốn ebook cực Ngắn này:


www.phamngocanh.com - www.wakeup.vn - www.askwhy.vn