GỬI TỪ Nguyễn Thúy Hiền

Cám ơn bạn, vừa về kiến thức, kỹ năng, tinh thần yêu sự học và mong muốn truyền cảm hứng , kiến thức cho người khác.

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.