GỬI TỪ NGUYEN THI LE TRINH

NHAN NGAY NHA GIAO VIET NAM 2011 .E KINH CHUC THAY NHIEU SUC KHOE VA CHUC CHO CONG TY ASK NGAY CANG THANH CONG RUC RO VA VUNG MANH.

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.