Tiền có thể “mua” được hạnh phúc nếu bạn biết cách “mua”

Ở đâu đó trong cuộc sống này, chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe một số nhận định sau đây:

  • Tiền có thể mua đuợc một ngôi nhà nhưng không thể mua đuợc một tổ ấm.
  • Tiền có thể mua một chiếc giuờng nhưng không thể mua một giấc ngủ.
  • Tiền có thể mua đuợc một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua đuợc thời gian.
  • Tiền có thể mua đuợc người bạn yêu thuơng nhưng không thể mua đuợc tình yêu của ngừơi ấy.

Nhìn chung đối với số đông mọi người  thì tiền có thể mua đuợc tất cả những gì thuộc về vật chất nhưng có những thứ tiền không thể mua đuợc. Đó là những giá trị thuộc về tinh thần mà đặc biệt hơn cả đó là HẠNH PHÚC.

Có thực sự tiền không mua được hạnh phúc hay là bạn chỉ chưa biết cách mua mà thôi? Hãy cùng xem những chia sẻ của diễn giả Michael Norton để tìm được câu trả lời !

Nguồn: st

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.