Những đôi giầy

Cách bạn làm 1 việc là cách bạn làm mọi việc.

Bạn không coi trọng những thứ xung quanh, thì sẽ chẳng có gì ở bên bạn mãi cả.

Hãy biết trân trọng tất cả những gì ta có, từ những điều giản dị nhất.

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.