100 độ khác biệt!

99 độ nước nóng 

100 độ nước sôi

1 độ có thể làm nên sự khác biệt hoàn toàn

Hãy cố gắng thêm 1 độ trong công việc kinh doanh, cũng như trong cuộc sống của bạn

Đó là cuộc sống – Bạn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời bạn

Ngay bây giờ chính là thời gian để bạn thay đổi

Để có những thứ bạn chưa bao giờ có, bạn phải làm những điều bạn chưa bao giờ làm!

Hãy xem clip “100 độ khác biệt” của chúng tôi, bình luận và chia sẻ với người thân, bạn bè bên dưới:

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.