Nếu một ngày bạn muốn quay về ngày xưa thì hãy nhớ: Ai rồi cũng sẽ khác, quan trọng nhất là hãy sống thật tốt với hiện tại

Mỗi giai đoạn cuộc đời có một sở thích, màu sắc và câu chuyện riêng. Dù bạn 10 tuổi, 25 tuổi hay 40 tuổi điều quan trọng nhắt vẫn là sống trọn vẹn với hiện tại.

cuoc-doi-moi-nguoi

cuoc-doi-moi-nguoi-3 cuoc-doi-moi-nguoi-4 cuoc-doi-moi-nguoi-5 cuoc-doi-moi-nguoi-6 cuoc-doi-moi-nguoi-7 cuoc-doi-moi-nguoi-8 cuoc-doi-moi-nguoi-9 cuoc-doi-moi-nguoi-10 cuoc-doi-moi-nguoi-11 cuoc-doi-moi-nguoi-12 cuoc-doi-moi-nguoi-13 cuoc-doi-moi-nguoi-14 cuoc-doi-moi-nguoi-15 cuoc-doi-moi-nguoi-18 cuoc-doi-moi-nguoi-19 cuoc-doi-moi-nguoi-18 cuoc-doi-moi-nguoi-19 cuoc-doi-moi-nguoi-20 cuoc-doi-moi-nguoi-21 cuoc-doi-moi-nguoi-22 cuoc-doi-moi-nguoi-23 cuoc-doi-moi-nguoi-24 cuoc-doi-moi-nguoi-25 cuoc-doi-moi-nguoi-26 cuoc-doi-moi-nguoi-27 cuoc-doi-moi-nguoi-28 cuoc-doi-moi-nguoi-29 cuoc-doi-moi-nguoi-30 cuoc-doi-moi-nguoi-31 cuoc-doi-moi-nguoi-32

Nguồn: Sưu tầm – ASK tổng hợp và biên tập

 

 

 

 

 

 

 

Về Mr Why Phạm Ngọc Anh — là một trong những doanh nhân – huấn luyện viên hàng đầu tại Việt Nam với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo các vấn đề liên quan tới Phát triển cá nhân, Bán hàng, Kinh doanh, Lãnh đạo, Xây dựng doanh nghiệp... Bạn có thể kết nối với anh ấy trên Google+, Twitter, FacebookYoutube.