Bộ 3 video cho người muốn khởi nghiệp kinh doanh

 

Khởi nghiệp kinh doanh cần chuẩn bị những gì?

Ý tưởng kinh doanh và hiện thực hóa ý tưởng

Làm thế nào để duy trì đam mê khởi nghiệp?

Theo dõi Mr Why & Tham gia thảo luận